H2O Data AB

Drifttjänster

Vi tillhandahåller drifts- och hostingtjänster i alla former. Istället för att arbeta med en fastställd produkt utformar vi alltid tjänsten efter kundens önskemål och vår mångåriga erfarenhet. Utgångspunkten är alltid att vår leverans skall vara tydlig och enkel att förstå. Priset för våra drifttjänster är alltid mycket konkurrenskraftiga.

Övervakning

Övervakning är ofta en del i våra leveranser. Vi använder en övervakningsprogramvara som hanterar både hårdvara, operativsystem och till viss del applikationer. Övervakningsprogramvaran sätts ut på plats hos kund och både vi och kunden kan utöka övervakningen eller pausa den under t.ex. underhåll. Programvaran skickar larm till oss, till kund eller till båda.

Jourtjänst

Jourtjänst är en tjänst som uppskattas väldigt mycket av våra kunder. Våra mindre kunder uppskattar tjänsten eftersom de alltid kan få hjälp samtidigt som den IT-ansvarige, som oftast är ensam på avdelningen, kan ta semester i lugn och ro. Våra större kunder uppskattar tjänsten eftersom de inte behöver ha en egen jour eller beredskapspersonal.
Många företag är beroende av att deras IT-system fungerar. Det kan till exempel gälla en automatiserad och datorstyrd produktionslinje som aldrig får stanna eller en webshop som alltid måste var tillgänglig för kunderna. Vi skräddarsyr lösningar efter era behov och säkrar driften. Vi bevakar hela er IT-miljö (servrar, SAN, nätverk och process-IT) dygnet runt. Om störningar skulle uppstå så garanterar vi att det inom 60 minuter finns en seniortekniker som påbörjat arbetet med att lösa problemet oavsett veckodag eller tid på dygnet.

  • 7/24/365 övervakning av kundens IT-system
  • 7/24/365 jourservice med teknisk kunnig personal alla dagar på året
  • Vid prio 1 ärenden så påbörjas felavhjälpning inom 60 minuter, dygnet runt
  • Låg fast månadskostnad
  • Samma timpris oavsett tid på dygnet
  • Utpekad Service Manager
  • Avlastar kundens egen IT-personal (dagtid alternativt dygnet runt)
  • Reservdelslager för t.ex. VMware Hostar, Access-punkter till produktions WIFI, truckpc/handdator, så teknikerna kan ta med sig en reservdel på plats vid prio 1-ärende

Hosting

Flera av våra kunder flyttar sin fysiska hårdvara till våra datahallar. Anledningarna är många, men ofta handlar det om ekonomiska besparingar och ökad säkerhet. Några kunder vill använda våra hallar som Co-location och själva ta hand om driften. Andra kunder uppskattar att vi tar ett helhetsåtagande med både övervakning och drift av deras system.

Drift

Vi jobbar med drift av infrastruktur. Med infrastruktur menar vi hårdvara, operativsystem och databas. Vi ser även produkter som VMware, Citrix, Exchange och Lync som en del av infrastruktur. Drift av nätverk, WAN och backuplösningar är en naturlig del av vårt åtagande.

Virtuell kapacitet

Att erhålla server och lagringskapacitet som ”kraft på kran” eller Cloud, har blivit väldigt populärt. Vi har idag många kunder, stora som små, som har lagt sina servrar i vårt lokala infrastruktur moln. Kunden erhåller den server och lagringskapacitet som man behöver och betalar per månad.