H2O Data AB

Om oss

H2O Data grundades 1995 av Richard Jeppsson och Thord Rehov. Båda ägarna är fortfarande aktiva inom koncernen. H2O Data levererar drifttjänster, tekniktjänster och infrastruktur. Affärsidén är den samma som när företaget grundades, nämligen att säkerställa att företagens användare alltid har tillgång till sina IT-system. Merparten av våra kunder finns inom produktion och distribution och har mycket höga krav på tillgänglighet till sina IT-system. Våra kunder är väldigt varierande i storlek. Allt ifrån ett fåtal anställda till globala storföretag såsom Lactalis och ABB.

H2O Data är en strömlinjeformad organisation med korta informations- och beslutsvägar. Vår målsättning är att ha en så platt struktur som möjligt för att arbetet ska vara effektivt och minimera informationsbortfall på vägen. För oss är våra anställda den viktigaste tillgången och vi är väldigt mån om vår personal. H2O Data har historiskt växt genom organisk tillväxt och vi är väldigt selektiva i vår rekrytering. Den viktigaste egenskapen vi letar efter är ”sunda värderingar” och att man ställer upp och hjälper varandra.

Det är naturligt för oss att ha kunden i fokus i allt vi gör.